back

领航首页   /   媒体中心   /   领航集团新闻

领航集团新闻

领航集团下午茶

发表时间:2021-11-30发布:领航控股集团(深圳)有限公司

                                                                    领航集团下午茶时间到啦 

    下午3点领航集团下午茶时间

  暂时放下手中的工作,

  享受美味的下午茶,

  与亲爱的伙伴们轻松畅谈,

  把午后的困顿一扫而光,瞬间振奋精神。

   忙碌而繁琐的工作,让我们忘记放慢脚步,公司给伙伴们提供一个悠闲的下午茶时光,来点喜欢的点心+零食。吃着美食,喝着茶饮与同事聊一聊工作和生活,整个下午又将活力满满,让辛劳的伙伴们放松一下身心!


 
二维码通用_领航控股集团(深圳)有限公司
0755-33252178